Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 547/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 547/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 547/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 964/CT-QLDN ngày 15/12/2006 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn về chứng từ thanh toán trong hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp của Công ty xuất nhập khẩu và lương thực tỉnh Trà Vinh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản d.1, Điểm 1.2.d, Mục III, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: "Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu là hợp đồng ủy thác xuất khẩu và biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác xuất khẩu và bên nhận ủy thác xuất khẩu có ghi rõ: số lượng, chủng loại sản phẩm, giá trị hàng ủy thác đã xuất khẩu; số, ngày hợp đồng xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu ký với nước ngoài; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên nhận ủy thác xuất khẩu; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán của bên nhận ủy thác xuất khẩu thanh toán cho bên ủy thác xuất khẩu; số, ngày tờ khai Hải quan hàng hóa xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu"

Đối với trường hợp của Công ty xuất nhập khẩu và lương thực tỉnh Trà Vinh:

- Công ty xuất nhập khẩu và lương thực tỉnh Trà Vinh ủy thác xuất khẩu qua Tổng công ty Lương thực Miền Nam nhưng Tổng công ty lương thực Miền Nam thực hiện thanh toán tiền trực tiếp cho đối tác cung ứng hàng hóa cho Công ty xuất nhập khẩu và lương thực tỉnh Trà Vinh theo công văn yêu cầu của Công ty xuất nhập khẩu và lương thực tỉnh Trà Vinh.

- Công ty xuất nhập khẩu và lương thực tỉnh Trà Vinh ủy thác xuất khẩu qua Tổng công ty Lương thực Miền Bắc nhưng Tổng công ty Lương thực Miền Bắc thực hiện thanh toán tiền trực tiếp cho Tổng công ty Lương thực Miền Nam theo công văn yêu cầu của Công ty xuất nhập khẩu lương thực tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ theo quy định trên thì các trường hợp thanh toán trên không đáp ứng điều kiện và thủ tục theo quy định trên do đó không thuộc đối tượng được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Trà Vinh biết và thông báo cho Công ty xuất nhập khẩu và lương thực tỉnh Trà Vinh thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty xuất nhập khẩu và lương thực tỉnh Trà Vinh;
- TCT lương thực Miền Nam;
- TCT lương thực Miền Bắc;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 547/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.221
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.175.101