Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 545TCT/NV3 ngày 12/02/2003 của Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc xử lý thuế xuất khẩu đối với NVL NK do không đảm bảo chất lượng phải TX

Số hiệu: 545TCT/NV3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 545TCT/NV3
V/v xử lý thuế xuất khẩu đối với NVL NK do không đảm bảo chất lượng phải TX

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi:  

 - Tổng Cục Hải quan
 - Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Tường Phong

Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Tường Phong có công văn số 01/CV2003 ngày 02/01/2003 xin không thu thuế xuất khẩu đối với lô hàng dây đồng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng do không đảm bảo chất lượng phải tái xuất trả lại phía nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết 1, Điểm 1, Mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số  Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì: hàng nhập khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải tái xuất ra nước ngoài (xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất ra nước thứ ba) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Tiếp theo công văn số 4663 TCT/NV3 ngày 06/12/2002 của Tổng cục Thuế và đề xử lý được thống nhất, Tổng cục Thuế đề nghị Tổng Cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xử lý không thu thuế xuất khẩu lô hàng dây đồng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng do không đảm bảo chất lượng phải tái xuất trả lại phía nước ngoài của Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Tường Phong theo quy định tại Tiết 1, Điểm 1, Mục I phần E thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Tổng Cục Hải quan Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Tường Phong được biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 545TCT/NV3 ngày 12/02/2003 của Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc xử lý thuế xuất khẩu đối với NVL NK do không đảm bảo chất lượng phải TX

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.118

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149