Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 545TCT/ĐTNN về việc thủ tục xuất hoá đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 545TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 545TCT/ĐTNN
V/v: thủ tục xuất hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty ELF GAZ Sài Gòn

Trả lời văn bản số 03.01/2005-DG ngày 06/01/2005 của Công ty ELF Gaz Sài gòn hỏi về thủ tục xuất hoá đơn GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 4237 TCT/ĐTNN ngày 20/12/2004 trả lời về vấn đề nay. Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên. Đối với kiến nghị của Công ty về vấn đề quản lý hóa đơn và kê khai tạm nộp thuế GTGT tại địa phương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: “Trường hợp cơ sở hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi đóng trụ sở chính của Văn phòng Công ty, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì cơ sở hạch toán phụ thuộc phải kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%, tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% … Số thuế GTGT cơ sở hạch toán phụ thuộc đã nộp tại địa phương được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi Công ty kê khai nộp thuế GTGT tại Văn phòng trụ sở chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty ủy quyền cho người đại diện bán hàng tại Miền Bắc, Công ty sẽ phải tạm nộp thuế GTGT tại Cục thuế địa phương theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu theo quy định.

Về phần quản lý hóa đơn: đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4237 TCT/ĐTNN ngày 20/12/2004 của Tổng cục Thuế vì việc đăng ký số lượng hóa đơn (hóa đơn do Công ty tự in) và lập hóa đơn theo từng lần xuất hàng thực tế là cần thiết nhằm phục vụ cho công tác quản lý thuế của các Cục thuế địa phương.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty ELF Gaz Sài Gòn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TPHCM;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Cục thuế TP. Hải Phòng;
- Công ty Total gaz Hải Phòng
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 545TCT/ĐTNN về việc thủ tục xuất hoá đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.922
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108