Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5392/UB-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 15/12/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5392/UB-QLĐT
V/v thực hiện miễn giảm thuế, phí cho các phương tiện vận tải tham gia hoạt động theo chế độ xe buýt.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 1997

 

Kính gửi:

- Sở Tài chánh thành phố
- Cục Thuế thành phố
- Sở Giao thông công chánh
- UBND các Quận, Huyện.

 

Căn cứ Chỉ thị số 236/TTg ngày 11/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức vận tải hành khách công cộng tại các thành phố lớn và công văn số 4273/TC-TCT ngày 27/11/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đối với vận tải hành khách công cộng.

Để tạo điều kiện cho lực lượng vận tải buýt phục vụ tốt sự đi lại của nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1/ Chấp hành miễn giảm thuế và các loại phí cho các phương tiện vận tải tham gia hoạt động theo chế độ buýt như sau:

a) Đối tượng được miễn giảm thuế và các khoản phí:

Là tất cả các phương tiện đưa vào hoạt động theo chế độ xe buýt được Sở Giao thông công chánh giao nhiệm vụ thông qua hợp đồng vận tải được ký kết giữa Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng và các đơn vị vận tải (Công ty, Hợp tác xã).

b) Các khoản thuế và lệ phí được miễn, giảm:

- Miễn 100% các khoản lệ phí qua cầu phà, các đoạn đường được phép thu phí và lệ phí bến bãi ở các Bến xe liên tỉnh, bến đậu đổ trên luồng tuyến và bến bãi hậu cần (lưu đậu sau ngày xe hoạt động) trên địa bàn các quận, huyện thành phố.

- Trong khi chờ Bộ Tài chính có Thông tư hướng dẫn, thuế môn bài chỉ tạm thu “1 môn bài cho 1 đơn vị vận tải”.

- Về thuế doanh thu và lợi tức tạm thời thực hiện theo công văn số 3265/UB-KT ngày 3/9/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết kiến nghị của các hợp tác xã ngành vận tải.

2/ Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Liên Sở Giao thông công chánh - Cục Thuế thành phố hướng dẫn thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên - Thường trực Thành ủy
- TTUB: CT, PCT/QLĐT
- VPUB: PVP/QLĐT
- Tổ QLĐT 
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5392/UB-QLĐT ngày 15/12/1997 về việc thực hiện miễn giảm thuế, phí cho các phương tiện vận tải tham gia hoạt động theo chế độ xe buýt do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.968

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198