Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 539/TCHQ-TXNK xin nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt theo Quyết định 06B QĐ-ĐC và miễn phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 539/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 30/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 539/TCHQ-TXNK
V/v xin nộp tiền thuế TTĐB theo Quyết định 06B QĐ-ĐC ngày 28/6/2001 và xin miễn phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty CP Thương mại và sản xuất Hùng Đại Dương.
(84 Sương Nguyệt Ánh - Q.1 - TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 49/2010/CV/HDD ngày 8/11/2010 của Công ty CP Thương mại và sản xuất Hùng Đại Dương về việc xin nộp tiền thuế TTĐB theo Quyết định 6B QĐ-ĐC ngày 28/6/2001 và xin miễn phạt chậm nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc nộp tiền thuế TTĐB theo Quyết định 06B QĐ-ĐC ngày 28/6/2010:

Về vấn đề này, ngày 2/11/2010, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6496/TCHQ-TXNK trả lời công ty. Theo đó, đề nghị Công ty CP Thương mại và sản xuất Hùng Đại Dương thực hiện nộp thuế theo đúng quy định. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật Quản lý thuế chấm dứt hiệu lực, kể từ khi tiền thuế, tiền phạt đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

2. Về việc miễn phạt chậm nộp thuế:

Căn cứ theo Điều 111 Luật Quản lý thuế thì trường hợp của Công ty CP Thương mại và sản xuất Hùng Đại Dương không thuộc đối tượng được miễn phạt chậm nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Thương mại và sản xuất Hùng Đại Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 539/TCHQ-TXNK xin nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt theo Quyết định 06B QĐ-ĐC và miễn phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5