Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 537/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời câu hỏi đối thoại

Số hiệu: 537/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 537/TCT-PCCS
V/v: Trả lời câu hỏi đối thoại

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Căn cứ đề nghị giải đáp vướng mắc về hóa đơn, chứng từ tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp của Cục thuế tỉnh Bến Tre, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Xuất hàng hóa bán cho nước Malaysia, lý do không đúng yêu cầu kỹ thuật nên bên mua (bên B) có biên bản yêu cầu công ty phải bồi thường, hai bên thống nhất là xuất lô hàng khác tương đương giá trị bồi thường cho bên B, đồng thời hủy bỏ lô hàng không đúng kỹ thuật. Đề nghị hướng dẫn xuất hóa đơn bồi thường như thế nào? Cách ghi trên hóa đơn như thế nào? Hàng hóa không đạt yêu cầu kỹ thuật có biên bản hủy hàng tại Malaysia có được ghi giảm doanh thu hay không?

Trả lời: Căn cứ quy định tại điểm 1.d, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Trường hợp Công ty xuất hàng bồi thường cho khách hàng nước ngoài do lô hàng trước không đúng kỹ thuật thì sử dụng hóa đơn GTGT trên hóa đơn ghi rõ là hàng hóa xuất khẩu để bồi thường theo hợp đồng cho phía nước ngoài và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của lô hàng này nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm 1.d Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Khi hai bên lập biên bản hủy lô hàng trước tại nước ngoài do không đủ điều kiện kỹ thuật thì phải căn cứ vào điều khoản đã ký trong hợp đồng, biên bản hoặc giám định về chất lượng hàng hóa để làm căn cứ hủy lô hàng nêu trên và Công ty được ghi giảm doanh thu đối với lô hàng này, số thuế GTGT của lô hàng hủy không được khấu trừ do không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu (do không được phía nước ngoài thanh toán).

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 537/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời câu hỏi đối thoại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.322
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126