Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 536TCT/TS về việc thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 536TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 536TCT/TS
V/v: thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 24 CT/TH-DT ngày 21/01/2005 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Đất đai, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 11406 TC/TCT ngày 6/10/2004 hướng dẫn việc thu tiền thuê đất đối với các tổ chức kinh tế trong nước. Tại Điểm 2 công văn đã nêu: “Đối với những hợp đồng thuê đất mà chủ đất đã nộp trước tiền thuê đất cho một số năm thì tiếp tục thực hiện theo giá đã ký theo hợp đồng cho hết thời gian còn lại đã nộp tiền thuê đất. Khi hết thời hạn thì phải tính theo giá đất mới do UBND tỉnh công bố hàng năm (không giới hạn 15% và không áp dụng thời hạn nộp tiền thuê đất cho nhiều năm nữa)”. Theo đó, các hợp đồng thuê đất thuộc diện nộp tiền thuê đất hàng năm phải thực hiện theo giá đất do UBND tỉnh công bố hàng năm;

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất thì hàng năm, UBND cấp tỉnh ban hành và công bố công khai giá các loại đất, áp dụng từ ngày 1/1/2005.

Do đó, đối với các hợp đồng thuê đất thuộc đối tượng tiền thuê đất hàng năm đã ký trước 1/7/2004 thì từ 1/1/2005 giá tính tiền thuê đất phải thực hiện theo Luật Đất đai năm 2003 – theo giá đất do UBND tỉnh quy định và công bố áp dụng trong năm đó./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện TCT tại TP HCM
- Lưu VP(HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 536TCT/TS về việc thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.918
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156