Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 533TCT/PC-CS về việc xử lý đăng ký, kê khai chậm thuế nhà thầu nộp thay bên nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 533TCT/PC-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 533TCT/PC-CS
V/v: xử lý đăng ký, kê khai chậm thuế nhà thầu nộp thay bên nước ngoài.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 12672/CT-TTr3-Đ2 ngày 22/12/2004 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh xin ý kiến hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với thuế nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 30/2001/TT-BTC ngày 16/5/2001 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, tại điểm 1.1. Mục II hướng dẫn xử phạt đối với hành vi: “Đăng ký nộp thuế, đăng ký mã số thuế… với cơ quan thuế quá thời hạn quy định trong các văn bản hiện hành hướng dẫn thực hiện pháp luật về thuế” và tại điểm 1.2. Mục II xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Không nộp tờ khai thuế cho cơ quan thu thuế trong thời hạn quy định của các văn bản hiện hành hướng dẫn thực hiện pháp luật về thuế”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tân Bình ký hợp đồng tư vấn và vay nợ nước ngoài, năm 2002 và năm 2003 doanh nghiệp đã thanh toán cho nhà thầu chi phí dịch vụ và lãi tiền vay nhưng đến ngày 30/4/2004 doanh nghiệp mới lập quyết toán thuế nhà thầu gửi cơ quan thuế và đã nộp thuế nhà thầu thay cho Bên nước ngoài vào ngày 18/6/2004 thì bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm đăng ký, kê khai thuế theo hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện Tổng cục Thuế tại TP. HCM
- Lưu VP(HC), TTra, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 533TCT/PC-CS về việc xử lý đăng ký, kê khai chậm thuế nhà thầu nộp thay bên nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.203
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196