Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 532TCT/DNNN về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với dịch vụ ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 532TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 532TCT/DNNN
V/v: Áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Trả lời công văn số 1107/NHNT.KTTC ngày 5/10/2004; công văn số 1300/NHNT.KTTC ngày 17/11/2004 của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam về việc điều kiện, thủ tục khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dịch vụ ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Dịch vụ thanh toán cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (trừ dịch vụ tín dụng và một số dịch vụ khác quy định tại Điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT) phải có đầy đủ thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn tại Điểm 7 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 và Điểm 1.2d Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên, trong đó có quy định phải có Hợp đồng ký giữa cơ sở cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp chế xuất theo quy định của Luật thương mại.

Để phù hợp với đặc thù của dịch vụ Ngân hàng, trường hợp Ngân hàng cung cấp các dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp chế xuất, nếu có Giấy đề nghị mở tài khoản lần đầu của doanh nghiệp chế xuất thể hiện các nội dung: tên, địa chỉ khách hàng, giá dịch vụ, phương thức thanh toán và được đại diện có thẩm quyền của các bên ký kết theo quy định của pháp luật kèm theo các lệnh giao dịch thanh toán (như lệnh chuyển tiền, ủy nhiệm chi, séc …) do doanh nghiệp chế xuất lập để yêu cầu Ngân hàng thực hiện giao dịch thanh toán thì được thay thế cho Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng ngoại thương Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP, Hà Nội,
- Lưu VP(HC), DNNN(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 532TCT/DNNN về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với dịch vụ ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.981
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116