Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 531TCT/DNNN về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 531TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 531TCT/DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại
- Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 09/SONA-TCKT ngày 28/1/2005 về việc xin được chấp nhận số thuế GTGT hàng nhập khẩu trong hồ sơ hoàn thuế, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Theo hướng dẫn tại Điểm 1.3 Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì căn cứ để xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào, chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu…

- Theo hướng dẫn về kê khai thuế GTGT các hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào tại Bảng kê số 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên, thì đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế GTGT phải ghi số chứng từ, ngày, tháng của biên lai, chứng từ nộp thuế vào cột ghi chú.

Trường hợp Công ty cung ứng nhân lực quốc tế thương mại chưa hiểu rõ đã kê khai nộp thuế GTGT theo tờ khai Hải quan khi chưa có biên lai nộp thuế GTGT theo quy định, nếu Công ty đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, có biên lai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu đúng quy định và phù hợp với các tờ khai trên, hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty, thì Công ty được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định, song phải đảm bảo thời hạn kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tờ khai hải quan trên (đã có biên lai nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu) tối đa là 3 tháng theo quy định tại Điểm 1.c, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên. Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại được biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để được giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), DNNN(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 531TCT/DNNN về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.925
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108