Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5319/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu là khoáng sản khai thác chưa chế biến do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5319/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5319/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty cổ phần Song Long

Trả lời công văn số 02/2009-ĐNTV ngày 13/9/2009 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Song Long về thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu là khoáng sản khai thác chưa chế biến, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Tại điểm 23 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT gồm:

"Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến.

Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến là những tài nguyên, khoáng sản chưa được chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm cả khoáng sản đã qua sàng, tuyển, xử lý nâng cao hàm lượng hoặc tài nguyên đã qua công đoạn cắt, xé".

Tại điểm 1.3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

"Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác".

Tại điểm 1 phần D Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công lắp ráp) đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải nộp thuế GTGT tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất và địa phương nơi đóng trụ sở chính.

Cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc có hạch toán kế toán thì phát đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi xuất bán thành phần hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hoá đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế lại địa phương nơi sản xuất.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Chi nhánh Công ty Cổ phần Song Long (sau đây gọi là Chi nhánh) là đơn vị hạch toán kế toán báo sổ phụ thuộc Công ty Cổ phần Song Long (sau đây gọi là Công ty), khi Công ty xuất sản phẩm quặng khai thác chưa chế biến cho Chi nhánh phải sử dụng hoá đơn GTGT, tính thuế GTGT và kê khai nộp thuế tại nơi Công ty đóng trụ sở chính. Chi nhánh nhận quặng khai thác chưa chế biến do Công ty chuyển đến, sàng tuyển, chọn lọc, đóng gói để xuất khẩu thì quặng khai thực chưa chế biến xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, do vậy thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty Cổ phẩm Song Long được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5319/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu là khoáng sản khai thác chưa chế biến do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.151
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.4.196