Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5311/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 30/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5311/TCT-CS
V/v Lập hoá đơn chuyển nhượng BĐS.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5503/CT-TTHT ngày 26/8/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về lập hoá đơn chuyển nhượng sử dụng đất của Công ty CP đầu tư và công nghiệp Tân Tạo và công văn số 488/ITACO-10 ngày 08/11/2010 của Công ty CP đầu tư và công nghiệp Tân Tạo về việc giải trình bổ sung một số vấn đề liên quan đến việc xuất hoá đơn cho Hợp đồng chuyển nhượng đất trong KCN Tân Tạo. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6, Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: “Chuyển quyền sử dụng đất” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tại điểm 2.1 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“2.1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; bán cho đối tượng được miễn thuế GTGT; bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. Trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT, hoá đơn ghi rõ là hàng hoá không chịu thuế GTGT hoặc hàng hoá bán cho đối tượng được miễn thuế GTGT.”

Tại điểm 2, điểm 3 Mục II Phần G Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNDN hướng dẫn:

“Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản là 25%”

“Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Không áp dụng mức thuế suất ưu đãi; thời gian miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại phần H Thông tư này đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.”

Căn cứ hướng dẫn trên:

Đối với các hợp đồng cho thuê đất và cơ sở hạ tầng trên đất, Công ty CP đầu từ và Công nghiệp Tân Tạo đã xuất hoá đơn GTGT, kê khai tính thuế GTGT, TNDN trước thời điểm tiến hành làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất ổn định lâu dài cho các doanh nghiệp thì không xuất lại hoá đơn (Đây là đặc thù hoạt động của loại hình kinh doanh này và cơ chế thí điểm riêng của Công ty Tân Tạo).

Việc BQL KCN và KCX TP. HCM yêu cầu Công ty CP đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ký lại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất nhằm mục đích cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp thuê đất. Vì vậy không phải lập lại hoá đơn.

Đối với tiền sử dụng đất các Công ty trước đây thuê lại đất (các Công ty đang làm thủ tục chuyển từ thuê đất sang giao đất) trả cho Công ty CP đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đúng bằng số tiền sử dụng đất Công ty CP đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã nộp NSNN thuộc diện không chịu thuế GTGT, Công ty CP đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo lập hoá đơn GTGT giao cho bên thuê, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

Đối với doanh thu tiền sử dụng đất các Công ty thuê lại đất trả cho Công ty CP đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Công ty CP đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo kê khai vào thu nhập chịu thuế TNDN, trường hợp có phát sinh thu nhập thì nộp thuế TNDN theo thuế suất 25%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Cty CPĐT & CN Tân Tạo;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5311/TCT-CS ngày 30/12/2010 về lập hoá đơn chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.581

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!