Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 530 TCT/ĐTNN ngày 3/03/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo TSCĐ

Số hiệu: 530TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 03/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 530 TCT/ĐTNN
V/v thuế GTGT thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH POU YUEN Việt Nam
- Công ty Hưng nghiệp Cổ phần TNHH POU CHEN Việt Nam

 

Trả lời công văn số 020/2003/BDPC ngày 10/12/2003 của Công ty Hưng nghiệp Cổ phần TNHH Pou Chen Việt Nam; công văn số 015/2003/BDPY ngày 3/10/2003 của Công ty Cổ phần TNHH Pou Yuen Việt Nam về thuế giá trị gia tăng (GTGT) hệ thống thiết bị viễn thông PHS điện thoại không dây nhập khẩu để tạo tài sản cố định trong doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 60 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; công văn số 7418 BKH-ĐTNN ngày 4/12/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì: hệ thống máy móc, thiết bị điện thoại không dây của Công ty Cổ phần TNHH Pou Yuen Việt Nam và Công ty Hưng nghiệp Cổ phần THNHH Pou Chen Việt Nam uỷ thác nhập khẩu cho Công ty điện tử Viễn thông quân đội  (theo Hợp đồng số 01 UTNK/CPPC-2003 và Hợp đồng số 02 UTNK/CPPY-2003 ngày 6/8/2003) làm tài sản cố định là loại máy móc, thiết bị hiện trong nước chưa sản xuất được thuộc đối tượng không phải chịu thuế GTGT khi nhập khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam, Công ty Hưng nghiệp Cổ phần TNHH Pou Chen Việt Nam biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 530 TCT/ĐTNN ngày 3/03/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo TSCĐ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41