Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 53/TCT-CS về hoá đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 53/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/TCT-CS
V/v hoá đơn, chứng từ

Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 5068/CT-TTHT ngày 11/12/2009 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc chế độ quản lý, sử dụng hoá đơn tự in, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Mẫu hoá đơn tự in: Tại tiết b, điểm 2.1, mục V, phần B Thông tư số 120/2002/TT- BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn có quy định: "b- Mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế, mẫu hoá đơn phải có các chỉ tiêu như: Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số hoá đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mua hàng; tên hàng hoá, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT (nếu có), tổng cộng tiền thanh toán in theo văn bản số:.... ngày... tháng.... năm... của cơ quan thuế và tên nhà in hoá đơn. Những nội dung (đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể được đưa vào mẫu hoá đơn. Nếu tổ chức, cá nhân cần sử dụng hoá đơn song ngữ thì in tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, khi đăng ký sử dụng hoá đơn tự in, mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế phải có đầy đủ các chỉ tiêu nêu trên, đồng thời có thể đưa thêm các chỉ tiêu khác ghi trên hoá đơn để phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ thuận lợi hơn cho công tác quản lý, hạch toán kế toán của đơn vị.

Về nguyên tắc, hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành chỉ sử dụng để bán hàng hoá có cùng một thuế suất thuế GTGT. Tuy nhiên, với các hoá đơn tự in, các doanh nghiệp có thể thiết kế cho nhiều loại thuế suất khác nhau và phải ghi riêng với những nhóm thuế suất này. Trường hợp Công ty kinh doanh nước sạch có nhiều hoạt động kinh doanh có mức thuế suất thuế GTGT khác nhau, nếu thiết kế mẫu hoá đơn đặc thù có thể theo dõi nhiều thuế suất thuế thì có thể ghi trên cùng một hoá đơn.

2. Theo nội dung giải trình tại công văn số 5068/CT-TTHT ngày 11/12/2009 của Cục Thuế tỉnh Nam Định thì trường hợp này doanh nghiệp có 2 hoạt động phát sinh doanh thu đó là:

- Cung cấp nước sạch

- Cho vay vốn.

Đơn vị có thể ghi cả hai hoạt động kinh doanh này trên cùng một hoá đơn nếu mẫu hoá đơn đã được thiết kế phù hợp.

Việc ghi doanh thu trên hoá đơn với các hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Nam Định biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 53/TCT-CS về hoá đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.271
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5