Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 529/TTg-NN về việc thu tiền sử dụng nước hồ thủy lợi để sản xuất điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 529/TTg-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 27/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 529/TTg-NN
V/v thu tiền sử dụng nước hồ thủy lợi để sản xuất điện

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 127/BXD-KTTC ngày 18/1/2007; số 679/BXD-KTTC ngày 6/4/2007), ý kiến của các cơ quan liên quan về việc thu tiền sử dụng nước hồ thủy lợi để sản xuất điện, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Những nhà máy thủy điện sử dụng nước trực tiếp từ hồ chứa thủy lợi để phát điện thì nộp tiền sử dụng nước hồ thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ.

2. Đối với những nhà máy thủy điện có xây dựng công trình đầu mối, hồ chứa nước có kết hợp tận dụng một phần nước hồ thủy lợi thì nộp thuế tài nguyên nước theo quy định.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan có quy định, hướng dẫn việc thu tiền sử dụng nước hồ thủy lợi để sản xuất điện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, CN, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN(4), Huệ 26

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 529/TTg-NN về việc thu tiền sử dụng nước hồ thủy lợi để sản xuất điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.898
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240