Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 523/TCT-DNL hướng dẫn gia hạn nộp phí bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 523/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 523/TCT-DNL
V/v hướng dẫn gia hạn nộp phí bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trả lời công văn số 6535/VINACOMIN-KT ngày 18/12/2012 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc gia hạn nộp phí bảo vệ môi trường đối với dự an san gạt mặt bằng Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3 Điều 17 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số l06/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định.

"Khai phí bảo vệ môi trường đối với trường hợp khai thác khoáng sản:

a) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên.

Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng sản..."

Tại Điểm 3 Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định.

“Thủ tục gia hạn nộp thuế:

a) Để được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Điều này, người nộp thuế phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp” Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/08/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản hướng dẫn cách tính phí, khai nộp phí bảo vệ môi trường.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty đầu tư xây dựng và thương mại - Tổng công ty Đông Bắc thuộc đối tượng phải kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường tại Dự án San gạt mặt bằng Trung tâm điện lực Vĩnh Tân. Tổng cục Thuế đề nghị Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn Công ty đầu tư xây dựng và thương mại - Tổng công ty Đông Bắc thực hiện theo công văn số 3276/CT-KTT2 ngày 05/10/2012 của Cục Thuế Bình Thuận. Nếu công ty đã kê khai phí Bảo vệ môi trường theo quy định, và thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính thì công ty thực hiện nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp phí bảo vệ môi trường tại Cục thuế Bình Thuận để được xem xét giải quyết theo quy định tại Điểm 3 Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt

Nam được biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Bình Thuận;
- Website Tổng cục Thuế;
 - Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 523/TCT-DNL hướng dẫn gia hạn nộp phí bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.849
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127