Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5180TC/CST về việc chính sách khuyến khích nội địa hóa và phát triển công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp ôtô Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 5180TC/CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Quách Đức Pháp
Ngày ban hành: 28/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 5180TC/CST
V/v: Chính sách khuyến khích nội địa hóa và phát triển công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp ôtô VN

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty Ôtô Việt Nam - Daewoo

Bộ Tài chính nhận được công văn số 903/05/NDH-Adm ngày 8/3/2005 hỏi về chính sách khuyến khích nội địa hóa và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp ôtô Việt Nam. Liên quan đến vấn đề tài chính trong chính sách khuyến khích nội địa hóa và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu các nguyên vật liệu, bán thành phẩm linh kiện/chi Tiết ôtô để lắp ráp chi Tiết/cụm chi Tiết:

Thuế suất thuế nhập khẩu các nguyên vật liệu, bán thành phẩm linh kiện/chi Tiết ôtô để lắp ráp chi Tiết/cụm chi Tiết (như hộp số, bình xăng, hệ truyền động, động cơ…) được thực hiện theo quy định tại Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu đối với các nguyên vật liệu mà trong nước chưa sản xuất được hiện đang được quy định ở các mức thuế suất thấp. Đối với thuế suất của bán thành phẩm linh kiện và linh kiện chi Tiết ôtô, Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng một chính sách thuế mới đối với linh kiện và phụ tùng ôtô theo nguyên tắc đảm bảo chênh lệch hợp lý giữa thuế suất của cụm linh kiện và linh kiện rời, khuyến khích tăng tỷ lệ nội địa hóa trong việc sản xuất và lắp ráp ôtô ở Việt Nam.

2. Về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất và các chính sách khuyến khích khác cho nhà đầu tư sản xuất/lắp ráp linh kiện/chi Tiết ôtô có sử dụng một phần hay 100% nguyên liệu, bán thành phẩm nhập khẩu từ nước ngoài:

- Về thuế giá trị gia tăng: không có chính sách ưu đãi riêng cho nhà đầu tư sản xuất/lắp ráp linh kiện/chi Tiết ôtô sử dụng một phần hay 100% nguyên liệu, bán thành phẩm nhập khẩu từ nước ngoài.

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo quy định hiện hành thì các dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh Mục A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lĩnh vực sản xuất/lắp ráp linh kiện/chi Tiết ôtô thuộc Danh Mục A. Vì vậy, được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (ưu đãi thuế suất, miễn, giảm thuế) theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP không phân biệt sử dụng nguyên liệu trong nước hay nhập khẩu.

Ngoài ra, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô, sản xuất linh kiện, phụ tùng ôtô có chế thử sản phẩm là ôtô, hộp số, cụm truyền động được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ sản phẩm chế thử, kể từ khi sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường. Sản phẩm chế thử được miễn thuế do Bộ Công nghiệp thẩm định, phê duyệt về công nghệ sản xuất, sản lượng và chất lượng sản phẩm (công văn số 3545 TC/CST ngày 28/3/2005 của Bộ Tài chính gửi các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố).

- Về tiền thuê đất: không có chính sách ưu đãi riêng cho nhà đầu tư sản xuất/lắp ráp linh kiện/chi Tiết ôtô sử dụng một phần hay 100% nguyên liệu, bán thành phẩm nhập khẩu từ nước ngoài.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty ôtô Việt Nam - Daewoo được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (2), Vụ CST (3).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Quách Đức Pháp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5180TC/CST về việc chính sách khuyến khích nội địa hóa và phát triển công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp ôtô Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.043
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90