Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 516TCT/ĐTNN về việc thuế giá trị gia tăng khi thay đổi chế độ kế toán do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 516TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 21/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 516TCT/ĐTNN
V/v: thuế GTGT khi thay đổi chế độ kế toán

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty China State Construction Engineering Corporation
(101 Hai Bà Trưng, Q1, TPCHM)

 

Trả lời công văn số 05-12/CSCEC ngày 22/12/2004 và công văn số 07-01/CSCEC ngày 28/1/2005 của Công ty China State Sonstruction Engineering Corporation (CSCEC) về việc khấu trừ thuế GTGT khi thay đổi phương pháp tính thuế GTGT từ phương pháp tính trực tiếp trên GTGT sang phương pháp khấu trừ thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành: Việc khấu trừ thuế GTGT chỉ áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp Công ty CSCEC được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện chế độ kế toán Việt Nam và chuyển từ phương pháp tính thuế GTGT từ phương pháp tính trực tiếp trên GTGT sang phương pháp khấu trừ thuế thì Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những hóa đơn phát sinh trước ngày áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế; không thực hiện điều chỉnh lại số thuế GTGT đã nộp của giai đoạn tính thuế GTGT trực tiếp trên GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TPHCM;
- Lưu VP(HC), ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 516TCT/ĐTNN về việc thuế giá trị gia tăng khi thay đổi chế độ kế toán do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.009
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213