Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 516 TCT/DNK ngày 02/03/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế cho công trình xây dựng đã hoàn thành

Số hiệu: 516TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 516 TCT/DNK
V/v nộp thuế cho công trình xây dựng đã hoàn thành

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Xí nghiệp thương mại Thái Bình
Cục thuế tỉnh Cần Thơ

 

Trả lời công văn số 97/CVHC 2003 ngày 19/10/2003, công văn số 99/CVHC 2003 ngày 25/10/2003 của Xí nghiệp thương mại Thái Bình đề nghị được xem xét xử lý nợ đọng thuế cho các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn do ngân sách Nhà nước cấp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế Doanh thu (nay là Luật thuế Giá trị gia tăng), Luật thuế Lợi tức (nay là Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp) thì: Trường hợp Xí nghiệp thương mại Thái Bình xây dựng công trình, công trình đã hoàn thành bàn giao thì về nguyên tắc Xí nghiệp thương mại Thái Bình phải nộp đầy đủ, đúng hạn số thuế vào Ngân sách, quá hạn sẽ bị phạt nộp chậm. Do đó việc xử lý phạt của Cục thuế tỉnh Cần Thơ là đúng. Xí nghiệp có trách nhiệm nộp đủ tiền thuế, tiền phạt nộp chậm vào ngân sách Nhà nước.

Theo trình bày của Xí nghiệp thì nguyên nhân chậm nộp thuế dẫn đến bị phạt là do bên chủ đầu tư chậm thanh toán tiền công trình đã gây thiệt hại cho Xí nghiệp; về việc này đề nghị Xí nghiệp làm việc với chủ đầu tư để có biện pháp giải quyết theo quy định của Pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Xí nghiệp thương mại Thái Bình, Cục thuế tỉnh Cần Thơ được biết và thực hiện./.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 516 TCT/DNK ngày 02/03/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế cho công trình xây dựng đã hoàn thành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.022
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132