Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 515/TCT-DNL xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 515/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 515/TCT-DNL
V/v xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục thuế nhận được công văn số 7976/NHNO-TCKT ngày 08/10/2012 về việc xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 16/2/2012, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam (Agribank) có công văn số 900/NHNO-TCKT đề xuất Tổng cục Thuế xem xét cho phép Agribank được đại diện đầu mối để đăng ký hoá đơn sử dụng trên toàn hệ thống. Ngày 18/5/2012 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1673/TCT- DNL chấp thuận và Agribank đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đăng ký mẫu hoá đơn chứng từ giao dịch hiện hành với cơ quan quản lý thuế địa phương, việc đăng ký trên có trậm trễ so với quy định. Cục Thuế Thành phố HCM sau khi kiểm tra các chi nhánh trực thuộc Agribank trên địa bàn đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn do không lập tờ thông báo phát hành hoá đơn trước khi sử dụng, với mức phạt theo hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp (phạt theo quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về việc hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ).

Ngân hàng đề nghị xem xét:

1/ Chấp nhận cho Agribank sử dụng hoá đơn chứng từ hợp lệ đã đăng ký từ ngày 1/1/2012, không xử phạt;

2/ Nếu vẫn quyết định xử phạt, đề nghị Tổng cục thuế xem xét phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 51/2010/NĐ-CP đối với hành vi không lập tờ thông báo phát hành hoá đơn sau khi hoá đơn đã được sử dụng.

Căn cứ Khoản 2 Điều 32 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phát hành hoá đơn:

2. Phạt tiền từ 4.000 000 đồng đến 20. 000.000 đồng đối với hành vi không lập tờ thông báo phát hành hóa đơn sau khi hóa đơn đã được sử dụng. Ngoài việc bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm quy đinh tại Điều này còn phải thực hiện các thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định tại Nghị định này. "

Căn cứ theo quy định nêu trên và đặc thù của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, đề nghị Cục Thuế Hồ Chí Minh xem xét xử lý phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, tránh rủi ro cho những khách hàng sử dụng hoá đơn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phát hành trong thời gian từ ngày 1/1/2012.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT; CS (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 515/TCT-DNL xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.804
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144