Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 511/TCT-PCCS về chính sách thuế đối với dịch vụ nhắn tin ủng hộ người nghèo do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 511/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 511/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế đối với dịch vụ nhắn tin ủng hộ người nghèo

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi:

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Đài Truyền hình Việt Nam

 

Trả lời Công văn số 1616/THVN ngày 28/12/2006 của Đài Truyền hình Việt Nam và Công văn số 28/THVN-MTTQ ngày 09/01/2007 của Đài Truyền hình Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỏi về chính sách miễn thuế đối với dịch vụ nhắn tin thu hộ tiền đóng góp vào Quỹ vì Người nghèo; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định về việc xác định doanh thu chịu thuế GTGT của dịch vụ cơ sở kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT.

- Căn cứ Khoản 15, Điều 4 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP quy định về hoạt động phục vụ mục đích công cộng, xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Căn cứ các quy định trên, cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông cung cấp dịch vụ nhắn tin 8733 không thu tiền để thu hộ tiền đóng góp Quỹ vì Người nghèo do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Nguồn Quỹ vì Người nghèo được sử dụng để hỗ trợ việc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cải tạo nhà ở cho người nghèo, cải tạo cơ sở hạ tầng miền núi, vùng xa xôi, hẻo lánh. Vì vậy, khoản tiền đóng góp của nhân dân vào Quỹ vì Người nghèo do các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông thu hộ được chuyển vào tài khoản của Ban Thư ký Biên tập - Đài Truyền hình Việt Nam không phải là doanh thu của cơ sở kinh doanh, không thuộc diện chịu thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp.

Đối với dịch vụ nhắn tin 8733 do các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông cung cấp không thu tiền (từ ngày 25/12/2006 đến 10/01/2007) để thu hộ tiền đóng góp vào Quỹ vì Người nghèo sử dụng cho mục đích công cộng, xây dựng nhà, cải tạo cơ sở hạ tầng cho người nghèo thuộc diện không chịu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 511/TCT-PCCS ngày 26/01/2007 về chính sách thuế đối với dịch vụ nhắn tin ủng hộ người nghèo do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217