Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5103/TCHQ-KTTT ngày 25/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc kế hoạch nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu và giải toả cưỡng chế

Số hiệu: 5103/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5103/TCHQ-KTTT
V/v kế hoạch nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu và giải toả cưỡng chế

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
 - Công ty thương mại, dịch vụ và XNK Hải Phòng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 555/CV-CT ngày 22/09/2004 của Công ty thương mại, dịch vụ và XNK Hải Phòng về việc xin giải toả cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc xử lý thống nhất, trong khi chờ chỉ đạo, hướng dẫn chung của Bộ Tài chính, yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế đối với hoạt động xuất, nhập khẩu của Công ty thương mại, dịch vụ và XNK Hải Phòng nếu Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1- Ngoài nợ thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001, Công ty không có khoản nợ nào khác.

2- Công ty phải nộp một phần thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001, theo một trong hai trường hợp sau đây:

2.1- Trường hợp trước khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá Công ty đã nộp từ 10% trở lên số thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001 theo Thông báo của cơ quan Hải quan và có văn bản cam kết về kế hoạch trả nợ thuế tiếp theo với Hải quan địa phương theo từng lô hàng nhập khẩu đến hết năm 2004, với số tiền thuế trả nợ không dưới 10% số thuế nhập khẩu của lô hàng nhập khẩu mới phát sinh trước khi giải phóng hàng để trừ vào số thuế nhập khẩu bị truy thu năm 2001 còn nợ, thì được làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá, nộp thuế nhập khẩu các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh theo đúng quy định của Luật thuế xuất, nhập khẩu. Giám đốc Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản cam kết kế hoạch trả nợ thuế với Hải quan địa phương.

2.2- Trường hợp Công ty chưa nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001 hoặc nộp số thuế nhập khẩu bị truy thu dưới 10%, thì Công ty phải thực hiện nộp thuế cho lô hàng nhập khẩu mới phát sinh, như sau:

+ Nếu Công ty được Ngân hàng bảo lãnh về số thuế phải nộp của lô hàng nhập khẩu, thì được làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá, nộp thuế các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh theo đúng quy định của Luật thuế xuất, nhập khẩu.

+ Trường hợp Công ty không được Ngân hàng bảo lãnh về số thuế phải nộp của lô hàng nhập khẩu, thì Công ty phải thực hiện nộp thuế cho lô hàng nhập khẩu mới phát sinh trước khi giải phóng mặt bằng.

Đồng thời Công ty phải nộp thêm số tiền bằng 10% số thuế nhập khẩu của lô hàng nhập khẩu mới phát sinh trước khi giải phóng hàng để trừ vào số thuế nhập khẩu bị truy thu năm 2001 còn nợ (cho cả 2 trường hợp nộp thuế hướng dẫn trên) và phải có văn bản cam kết về kế hoạch trả nợ thuế tiếp theo với Hải quan địa phương đến hết năm 2004 như hướng dẫn tại điểm 2.1.

Sau khi cho thông quan, Hải quan các địa phương phải theo dõi, đôn đốc Công ty thực hiện trả nợ thuế theo đúng kế hoạch. Trường hợp Công ty vi phạm hướng dẫn tại điểm 2 nêu trên, thì không cho làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng tiếp theo và báo cáo về Tổng cục Hải quan để có biện pháp xử lý phù hợp.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Công ty thương mại, dịch vụ XNK Hải Phòng biết và phối hợp thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5103/TCHQ-KTTT ngày 25/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc kế hoạch nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu và giải toả cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.005

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179