Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 509 TCT/PCCS ngày 02/03/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 509TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 02/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 509 TCT/PCCS
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Cục thuế tỉnh Đồng Nai
 - Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
 - Công ty xây dựng Lê Phan TNHH

 

Trả lời công văn số 181/CV/03 ngày 17/12/2003 của Công ty xây dựng Lê Phan về chứng từ hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 5.7 Mục IV phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các cơ sở sản xuất, kinh doanh Điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng... ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất Điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất trả hàng từ đơn vị hạch toán phụ thuộc về cơ sở kinh doanh; xuất hàng hoá cho các cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

a/ Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau.

b/ Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo Lệnh Điều động nội bộ đối với hàng hoá Điều chuyển nội bộ...”.

Trường hợp Công ty mua hàng hoá giao thẳng cho đơn vị hạch toán phụ thuộc tại Đồng Nai không sử dụng hoá đơn GTGT hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là chưa phù hợp với hướng dẫn nêu trên. Đối với các hóa đơn Công ty mua giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc tại Đồng Nai nếu được Cục thuế TP. Hồ Chí Minh xác nhận chưa kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế tại TP. Hồ Chí Minh thì được kê khai, khấu trừ hoặc hoàn lại thuế tại đơn vị hạch toán phụ thuộc ở Đồng Nai nhưng Công ty bị phạt vi phạm hành chính về thuế do vi phạm về thủ tục nhập kho, xuất hoá đơn theo hướng dẫn tại Điểm 5.7 Mục IV phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và Công ty xây dựng Lê Phan TNHH biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 509 TCT/PCCS ngày 02/03/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37