Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5081/TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 21/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5081/TCT/NV7

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 5081 TCT/NV7 NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời Công văn số 39/BC-CT ngày 03/12/2001 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long, nêu vướng về chính sách thu tiền sử dụng đất; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 của Chính phủ về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; UBND tỉnh Vĩnh Long có Công văn số 1725/UBND ngày 02/11/2001 về việc giải quyết thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp khi được chuyển mục đích sử dụng đất là đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Tổng cục thuế lưu ý Cục thuế tỉnh Vĩnh Long trong quá trình thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Đất ao, đất vườn, đất chuyên dùng nằm trong khu dân cư khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang làm đất ở, không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức đất ở phải là:

- Đối với đất ao, đất vườn không thuộc diện đang kê khai và nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Đối với đất chuyên dùng không bao gồm đất chuyên dùng đang được Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân thuê để sản xuất, kinh doanh.

Quy định trên đây nhằm mục đích tránh việc các địa phương chuyển đất đang sản xuất nông nghiệp, đất đang thuê sản xuất, kinh doanh sang làm đất ở, trái với quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Vĩnh Long biết và thực hiện.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.378

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!