Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5070/BGTVT-TC hướng dẫn chế độ thu, nộp phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 5070/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 22/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5070/BGTVT-TC
V/v Hướng dẫn chế độ thu, nộp phí, lệ phí thuộc NSNN.

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hàng hải VN

Căn cứ văn bản số 10819/BTC-HCSN ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng hải VN chỉ đạo các đơn vị thực hiện như sau:

1. Về chế độ thu nộp tiền thu phí, lệ phí:

Các Cảng vụ Hàng hải và đơn vị sự nghiệp khác có thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí phải nộp vào Kho bạc nhà nước theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Phần C Mục III; Khoản 1 Phần C Mục IV Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002. Việc thu, nộp quản lý phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

Đối với nguồn thu phí, lệ phí bằng ngoại tệ, đơn vị phải mở tài khoản ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước. Trường hợp có vướng mắc về việc mở tài khoản ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch, đề nghị Cục Hàng hải VN tổng hợp báo cáo Bộ GTVT, để Bộ có văn bản đề nghị Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW mở tài khoản giao dịch ngoại tệ đảm bảo việc thu nộp phí, lệ phí được thuận tiện.

2. Việc hạch toán và quyết toán khoản lãi tiền gửi ngân hàng về phí, lệ phí của các đơn vị:

- Đối với Lãi tiền gửi ngân hàng có nguồn gốc từ phí, lệ phí do cảng vụ hàng hải được giao nhiệm vụ thu, phát sinh năm 2009, năm 2010 phải thực hiện nộp ngân sách nhà nước 50%, để lại bổ sung nguồn cân đối chi hoạt động cho các Cảng vụ hàng hải 50%.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp khác có thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước (như Văn phòng Cục Hàng hải VN và các Chi Cục Hàng hải VN) trường hợp có phát sinh lãi tiền gửi ngân hàng từ nguồn thu phí, lệ phí đơn vị phải cộng vào tổng nguồn thu phí, lệ phí trong năm và thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo tỷ lệ quy định của từng loại phí, lệ phí.

Từ năm 2011 nếu có phát sinh lãi tiền gửi có nguồn gốc từ phí, lệ phí hàng hải, các Cảng vụ hàng hải VN phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ hướng dẫn trên, Cục Hàng hải VN khẩn trương chỉ đạo các đơn vị triển khai kịp thời ngay trong năm 2011.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Cảng vụ Hàng hải VN;
- KBNN nơi Cảng vụ Hàng hải;
- Lưu VT - TC (Khang).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5070/BGTVT-TC hướng dẫn chế độ thu, nộp phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.575

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49