Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5019/TCT-CS thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5019/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 10/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5019/TCT-CS
V/v thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn 4189/EVN-KD-TCKT ngày 13/10/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thay thế liên 1 (lưu) bằng bảng kê chi tiết hóa đơn thực tế đã lập đối với hình thức hóa đơn tự in và hóa đơn đặt in:

Tổng cục Thuế chấp thuận đề nghị của Tập đoàn thay thế liên 1 hóa đơn bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập. Bảng kê được lập hàng tháng, được lưu trữ và bảo quản như hóa đơn. Chi tiết mỗi số hóa đơn đã lập liên giao khách hàng được thể hiện trên một dòng của Bảng kê với đầy đủ các tiêu thức như tên, địa chỉ khách hàng; Mã khách hàng; Seri công tơ; Số hộ; Chỉ số cuối kỳ; Chỉ số đầu kỳ; Hệ số; Sản lượng điện tiêu thụ; Phân tích giá (Cách tính giá); Tiền (chưa có thuế GTGT); Tiền thanh toán (đã có thuế GTGT). Trên bảng kê phải có các tiêu thức: Tên đơn vị lập hóa đơn; Ngày tháng năm lập; Kỳ lập hóa đơn; Cộng số lượng hóa đơn trên một bảng kê; Tên, chữ ký người lập bảng kê; Tên, chữ ký Thủ trưởng đơn vị, dấu đơn vị.

2. Đối với trường hợp khách hàng đến quầy thanh toán tiền điện:

Tại điều 15 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm”

Căn cứ hướng dẫn trên, Tập đoàn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn thanh toán tiền điện theo quy định.

Tập đoàn được sử dụng các mẫu hóa đơn tự in khác nhau để giao khách hàng: mẫu in sẵn một số tiêu thức của Tập đoàn và mẫu in từ thiết bị của các quầy (bên thứ ba) nhận ủy nhiệm lập hóa đơn.

Trong trường hợp khách hàng trả tiền tại quầy thì hóa đơn tự in đã lập của Tập đoàn sẽ đóng dấu “đã thu tại quầy” để xác nhận hóa đơn đã hủy và thực hiện hủy theo quy định.

Riêng đối với trường hợp thanh toán tiền điện qua ATM cho các khách hàng cá nhân không khấu trừ thuế GTGT thì các biên lai thanh toán tiền điện qua ATM này cũng được coi là hóa đơn.

3. Về đề nghị không lập hóa đơn trong trường hợp khách hàng không yêu cầu lấy hóa đơn: Đề nghị Tập đoàn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Vụ CST, PC - BTC;
- Vụ PC-TCT (2b);
- Lưu: VT, CS(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5019/TCT-CS thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.662
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5