Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5015/TCT-CS về việc thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản trên đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5015/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5015/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hà Nội
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 002/TLC.08 ngày 1/12/2008 của Công ty Cổ phần Thiên Lộc về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản trên đất. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.1 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính (đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính) hướng dẫn thuế suất 0% đối với: “Hàng hóa xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuất khẩu, bán cho doanh nghiệp chế xuất (trừ hàng hóa sử dụng cho tiêu dùng cá nhân)”.

- Trường hợp Công ty Cổ phần Thiên Lộc chuyển nhượng tài sản trên đất cho Công ty Teeing Việt Nam, tại thời điểm chuyển nhượng tài sản và xuất hoá đơn, Công ty Teeing Việt Nam chưa chuyển sang loại hình doanh nghiệp chế xuất thì Công ty Cổ phần Thiên Lộc xuất hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất 10% theo hướng dẫn tại điểm 3.15 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính, Công ty Teeing Việt Nam được kê khai để khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào nếu đảm bảo các điều kiện để được khấu trừ hoặc hoàn thuế theo quy định.

- Trường hợp tại thời điểm chuyển nhượng tài sản và xuất hóa đơn, Công ty Teeing Việt Nam đã chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Giấy phép đầu tư thì Công ty Cổ phần Thiên Lộc xuất hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP. Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh biết và căn cứ điều kiện cụ thể để hướng dẫn Công ty Cổ phần Thiên Lộc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cổ phần Thiên Lộc;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5015/TCT-CS về việc thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản trên đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.245

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74