Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 500TCT/NV5 ngày 7/02/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc thanh toán qua NH

Số hiệu: 500TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 500TCT/NV5
V/v thanh toán qua NH

Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bultel International (Việt Nam)

Trả lời công văn số 01/Buevie-03 ngày 06/01/2003 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (TNHH) Bultel International (Việt Nam) về việc thanh toán qua Ngân hàng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 0%, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ vào Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 13/9/2002 của Chính phủ; Điểm 1.1, Mục III và Mục VIII Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính thì từ ngày 01/102002 hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (không phần trăm) phải có đầy đủ các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu. Việc thanh toán đối với hàng hoá xuất khẩu để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (không phần trăm) phải thực hiện qua Ngân hàng. Phương thức và chứng từ thanh toán qua Ngân hàng thực hiện theo quy định tại công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 01/11/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo các quy định trên đây, thì trường hợp Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá thực hiện thanh toán theo phương thức bù trừ với hàng nhập khẩu, số chênh lệch còn lại phải thu (hoặc phải trả) hai bên sẽ thanh toán cho nhau không đủ điều kiện được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (không phần trăm) đối với hàng hoá xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Bultel International (Việt Nam) biết./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 500TCT/NV5 ngày 7/02/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc thanh toán qua NH

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.899
DMCA.com Protection Status