Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4986/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất và xử phạt hành chính do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4986/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4986/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất và xử phạt hành chính

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời Công văn số 3487/CT-THNVDT ngày 20/8/2008 và Công văn số 3809/CT-THNVDT ngày 04/9/2008 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về thu tiền sử dụng đất và thủ tục lập biên bản xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về đất được giao xây dựng nhà thờ họ:

- Tại Khoản 7, Điều 33 Luật Đất đai năm 2003 quy định giao đất không thu tiền sử dụng đất bao gồm: "Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 99 của Luật này."

- Tại Điều 99 Luật Đất đai năm 2003 quy định đất do cơ sở tôn giáo sử dụng, bao gồm: "1. Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào chính sách tôn giáo của Nhà nước và quỹ đất của địa phương, quyết định diện tích đất giao cho cơ sở tôn giáo".

- Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định đối tượng không phải nộp tiền sử dung đất, bao gồm: "1. Người được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 33 Luật Đất đai 2003.";

Căn cứ các quy định trên, thì trường hợp UBND huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh thu hồi đất nông nghiệp để giao cho dòng họ Phạm xây dựng Nhà thờ họ là không đúng với quy định của pháp luật về giao đất. Yêu cầu Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo thực hiện theo quy định của Pháp luật về đất đai hiện hành.

2) Về thủ tục lập biên bản vi phạm chậm nộp hồ sơ khai nghĩa vụ tài chính về đất: Khi nhận được hồ sơ của cơ quan đăng ký nhà đất chuyển đến, cơ quan thuế kiểm tra và phát hiện hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế cần lập biên bản vi phạm pháp luật về thuế thì trực tiếp liên hệ với người nộp hồ sơ khai thuế để lập biên bản theo hướng dẫn tại mục III, Phần E Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Căn cứ biên bản vi phạm, cơ quan thuế tiến hành ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền quy định và giao cho người vi phạm nộp vào ngân sách. Còn thông báo nộp tiền sử dụng đất được chuyển cho cơ quan đăng ký nhà đất theo quy định.

3) Về xác định hành vi vi phạm đối với trường hợp nộp hồ sơ khai thuế:

Tại khoản 6, Điều 14 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, quy định: "Các hành vi vi phạm quy định tại Điều này bị phát hiện trong thời gian nộp hồ sơ khai thuế hoặc bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nhưng không làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số thuế miễn, giảm thì chỉ bị xử phạt về hành vi vi phạm về thủ tục thuế."

Căn cứ quy định nêu trên, việc xử phạt đối với trường hợp chậm nộp hồ sơ khai tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ được áp dụng như sau:

a) Về chậm nộp hồ sơ khai tiền sử dụng đất: Tại điểm 4.4, Mục VIII, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định: "4.4. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất chậm nhất là ba mươi ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được thông báo nộp tiền."

Vì vậy, trường hợp người nộp hồ sơ khai tiền sử dụng đất chậm so với thời hạn quy định thì cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế do cơ quan đăng ký nhà đất chuyển đến để tính, ra thông báo thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, chuyển cho cơ quan đăng ký nhà đất; đồng thời làm thủ tục xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

b) Về chậm nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ: Tại điểm 1.6. Mục IX Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC hướng dẫn: "1.6. Thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là ba mươi ngày, kể từ ngày người nộp thuế nhận được thông báo nộp tiền."

Cho nên, trường hợp người nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ chậm so với thời hạn quy định thì cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế tính, ra thông báo tiền lệ phí trước bạ phải nộp, đồng thời tiến hành xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Mục I, Phần G Thông tư số 61/2007/TT-BTCđiểm 2, Mục I Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/2/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt hình thức xử phạt và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về đăng ký, kê khai thu phí, lệ phí.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4986/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất và xử phạt hành chính do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.580

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172