Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4953/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Số hiệu: 4953/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4953/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Công ty TNHH Dongyang Vina Special Metal

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/CV/2006 ngày 01/6/2006 của Công ty TNHH DONGYANG VINA SPECIAL METAL về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai chậm quá 3 tháng. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty TNHH DONGYANG VINA SPECIAL METAL thì: Công ty TNHH DONGYANG VINA SPECIAL METAL là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được Ban quản lý KCN Đồng Nai cấp Giấy phép kinh doanh số 281/GP-KCN-ĐN ngày 19/4/2004; Mã số thuế 3600674278. Do Công ty mới được thành lập và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, bắt đầu có doanh thu từ tháng 12 năm 2005. Việc tổ chức nhân sự còn thiếu dẫn đến việc kê khai thuế bị thiếu sót đối với hàng nhập khẩu máy móc thiết bị trên Tờ khai Hải quan số 2320/NK/KD/TN ngày 21/10/2005.

Để có đủ cơ sở trình Bộ Tài chính xem xét giải quyết việc khiếu nại trừ thuế đầu vào đối với hóa đơn GTGT kê khai trễ hạn của Công ty nêu trên. Đề nghị Công ty TNHH DONGYANG VINA SPECIAL METAL liên hệ với Cục thuế tỉnh Đồng Nai để kiểm tra, xác nhận đối với các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hóa đơn GTGT đầu vào trễ hạn của Công ty. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu đã được kê khai, nộp thuế theo quy định thì Cục thuế tỉnh Đồng Nai lập hồ sơ theo hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Thuế để trình Bộ Tài chính xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4953/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126