Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4950TCT/NV2 ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc miễn giảm Thuế TNDN theo luật KKĐTTN

Số hiệu: 4950TCT/NV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 31/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4950TCT/NV2
V/v:miễn giảm thuế TNDN theo luật KKĐT trong nước

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả công văn số 913 CT/LTPP ngày 28 tháng 10 năm 2002 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc miễn giảm thuế TNDN theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 44/1998 NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhầ nước thành Công ty Cổ phần; Điều 15, Điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước; khoản 2 điều 2 Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Dnah mục A,B,C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-Chính phủ(nêu trên);

Căn cứ vào công văn số 9151 TC/TCT ngày 21/8/20025 v/v ưu đãi đầu tư của Bộ tài chính ;

Đề nghị Cục thuế Hải phòng kiểm tra, xem xét nếu Công ty thực hiện đúng, đầy đủ các điều kiện về ưu đãi đầu tư theo qui định và khôg trái với qui định tại Nghị định 51/1999/NĐ-CP thì ra quyết định miễn giảm thuê thu nhập doanh nghiệp cho đơn vị theo qui định tại Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên cho công ty traon năm 1999 – 2001. Từ năm 2002 áp dụng chính sách ưu đãi theo qui định tại Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung danh mục A,B,C gan hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4950TCT/NV2 ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc miễn giảm Thuế TNDN theo luật KKĐTTN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.865
DMCA.com Protection Status