Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4950/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4950/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục thuế Tp. Hà Nội

 

Trả lời công văn số 22411/CT-HTr ngày 8/11/2005 của Cục thuế TP. Hà Nội về hạch toán Khoản tiền phí cung cấp dịch vụ Công ty cổ phần đào tạo nghề Đông Dương phải trả cho Công ty TNHH Aptech Ấn Độ để được phép sử dụng thương hiệu Aptech trong thời hạn 5 năm; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về xác định chi phí hợp lý:

Khoản chi phí Công ty cổ phần đào tạo nghề Đông Dương trả 1 lần 40.000 USD để được chuyển giao quyền sử dụng sở hữu công nghiệp đối với thương hiệu Aptech trong thời hạn 5 năm được coi là tài sản cố định vô hình, được trích khấu hao đối với tài sản cố định vô hình theo quy định. Khoản chi phí Công ty cổ phần đào tạo nghề Đông Dương phải trả hàng năm theo tỷ lệ % trên doanh thu cho phí nước ngoài để được sử dụng thương hiệu Aptech cũng là tiền bản quyền nhưng được tính trực tiếp vào chi phí kinh doanh hàng năm.

2. Về thuế đối với Khoản tiền trả cho bên nước ngoài để được sử dụng thương hiệu Aptech:

Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các Khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền thuộc đối tượng nộp thuế theo Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư nêu trên, Công ty cổ phần đào tạo nghề Đông Dương phải kê khai nộp thuế thu nhập từ tiền bản quyền thay cho bên nước ngoài bằng 10% tính trên số tiền trả cho phía nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hà Nội biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4950/TCT-PCCS ngày 29/12/2005 của Tổng cục Thuế về hạch toán khoản tiền phí cung cấp dịch vụ Công ty cổ phần đào tạo nghề Đông Dương phải trả cho Công ty TNHH Aptech Ấn Độ để được phép sử dụng thương hiệu Aptech trong thời hạn 5 năm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.846

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!