Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4929TCT/NV6 ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc xin miễn giảm thuế GTGT cho dự án tiếp thị xã hội

Số hiệu: 4929TCT/NV6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4929TCT/NV6
V/v: xin miễn giảm thuế GTGT cho dự án tiếp thị xã hội

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty Thương mại và Tiếp thị xã hội Hà Nội

Tổng cục thuế nhận được công văn số 04/CV 2002 ngày 24/10/2002 của Công ty Thương mại và Tiếp thị xã hội Hà Nội về việc Xin miễn giảm thuế GTGT cho dự án tiếp thị xã hội, do công văn của Công ty trình bày  có nhiều điểm chưa rõ về nguồn gốc hàng hoá, tính chất kinh doanh nên Tổng cục thuế trả lời về nguyên tắc như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục II Phần C Thông  tư số 122/200/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ tài chính  hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000 NĐ - CP ngày 29/12/200 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì :

“Cơ sở đại lý bán hàng đúng giá theo quy định của bên chủ hàng, hưởng hoa hồng không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng bán đại  lý và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý”.

“Các trường hợp đại lý bán hàng hóa không đúng giá qui định của bên chủ hàng thì phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT cho hàng hóa bán đại lý áp dụng như trường hợp hàng hoá mua đứt, bán đoạn”.

Căn cứ các qui định nêu trên, trường hợp tổ chức DKT đã thanh toán tiền mua bao cao su cho nhà máy sản xuất trong  đó có cả thuế GTGT, nhưng do có chính sách trợ giá nên giá bán thấp hơn giá mua và giao cho Công ty làm đại lý bán, nếu có đủ điều kiện và thực tế bán đúng giá quy điịn của bên giao đại lý thì Công ty không phải nộp thuế GTGT đối với hàng bán đại lý. Tiền hoa hồng được hưởng, Công ty chỉ phải kê khai nộp thuế TNDN. Khi bán hàng đại lý, Công ty phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn chỉ ghi dòng giá bán (là giá bên giao đại lý qui định), dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. Trường hợp Công ty bán không đúgn giá qui định của bên gao đại lý thi phải kê khai nộp thuế GTGT. Thuế TNDN như đối với hàng hoá mua đứt bán đoạn. Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hoá đơn của Nhà máy Cao su Y tế xuất cho DKT.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty được biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4929TCT/NV6 ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc xin miễn giảm thuế GTGT cho dự án tiếp thị xã hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.964
DMCA.com Protection Status