Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4927/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4927/TCHQ-KTTT

V/v hoàn thuế khi xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

 

- Cục Hải quan Bình Định
- Công ty sản xuất xuất nhập khẩu tiểu thủ công nghiệp Miền Trung
(Đường Tây Sơn, khu vực 5, Ph. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Bình Định)

 

Trả lời công văn số: 77/CMT-CV ngày 27/6/2007 của Công ty sản xuất xuất nhập khẩu tiểu thủ công nghiệp Miền Trung, công văn số 643/HQBĐ-NV ngày 10/7/2007 của Cục Hải quan Bình Định phản ánh về vướng mắc khi lập hồ sơ hoàn thuế; Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 15/5/2007 Bộ Tài chính có công văn 6575/BTC-TCHQ hướng dẫn việc xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng cho số xe máy xuất khẩu từ số hàng nhập khẩu vi phạm pháp luật của Công ty sản xuất xuất nhập khẩu tiểu thủ công nghiệp Miền Trung. Công văn này không yêu cầu hồ sơ hoàn thuế phải do Công ty sản xuất xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên lập.

2. Việc lập hồ sơ hoàn thuế cho số xe máy xuất khẩu sản xuất từ số hàng nhập khẩu vi phạm pháp luật được thực hiện như sau:

- Công ty sản xuất xuất nhập khẩu tiểu thủ công nghiệp Miền Trung lập hồ sơ gửi Cục Hải quan Bình Định đề nghị hoàn thuế cho số xe máy thực tế xuất khẩu được lắp ráp từ hàng vi phạm pháp luật. Hồ sơ hoàn thuế gồm:

+ Công văn gửi Cục Hải quan Bình Định ghi rõ đề nghị hoàn thuế cho số xe máy xuất khẩu được lắp ráp từ số linh kiện nhập khẩu thuộc lô hàng vi phạm do Công ty sản xuất xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên nhập khẩu.

+ Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, trường hợp ủy thác xuất khẩu phải có thêm hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

+ Tờ khai xuất khẩu ghi rõ hàng xuất khẩu thuộc tờ khai nhập khẩu nào?

+ Bảng kê số khung, số máy của từng xe xuất khẩu.

- Cục Hải quan Bình Định kiểm tra cụ thể số xe máy do Công ty sản xuất xuất nhập khẩu tiểu thủ công nghiệp Miền Trung xuất khẩu, đối chiếu với hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu của Công ty sản xuất xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên lưu tại đơn vị, nếu đúng là được lắp ráp từ số linh kiện nhập khẩu thuộc lô hàng vi phạm do Công ty sản xuất xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên nhập khẩu, có đúng số khung, số máy như khi Công ty sản xuất xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên nhập khẩu và Công ty sản xuất xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên đã nộp thuế thì căn cứ hồ sơ vụ việc, biên lai nộp thuế của Công ty sản xuất xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên cho số linh kiện nhập khẩu đã sản xuất hàng xuất khẩu để ra quyết định hoàn thuế cho Công ty sản xuất xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên và lập hồ sơ gửi Vụ ngân sách nhà nước để thực hiện hoàn trả tiền thuế cho doanh nghiệp.

Hồ sơ gửi Vụ ngân sách nhà nước gồm:

- Quyết định hoàn trả tiền thuế cho Công ty sản xuất xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên;

- Công văn đề nghị hoàn trả do Cục Hải quan Bình Định lập gửi Vụ Ngân sách nhà nước ghi rõ số tiền thuế được hoàn trả cho Công ty sản xuất xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên được chuyển vào tài khoản của Công ty sản xuất xuất nhập khẩu tiểu thủ công nghiệp Miền Trung theo công văn số 2097/UBND-TC ngày 26/7/2006 của Ủy ban nhân dân tình Bình Định, công văn số 15587/BTC-TCHQ ngày 11/12/2006 của Bộ tài chính và công văn số 18/TTg-KTTH ngày 05/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giấy xác nhận của Kho bạc nhà nước xác nhận số tiền thuế Công ty sản xuất xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên đã thực nộp vào NSNN.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Công ty sản xuất xuất nhập khẩu tiểu thủ công nghiệp Miền Trung, Cục Hải quan Bình Định biết, phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN (phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4927/TCHQ-KTTT ngày 27/08/2007 về hoàn thuế khi xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.193

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!