Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4926/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 06/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4926/TCHQ-TXNK
V/v ưu đãi thuế cho dự án ưu đãi đầu tư chậm tiến độ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Cục Hải quan địa phương về vướng mắc thực hiện chính sách ưu đãi thuế hàng hóa nhập khẩu cho dự án khuyến khích đầu tư của Công ty TNHH Quốc tế MeKong. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ như sau:

1. Căn cứ quy định tại Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì dự án đầu tư sử dụng thường xuyên từ 500 - 5000 lao động thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư do đó được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 thì “Đối với dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi cho thời gian còn lại…”.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 thì trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi quy định của pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực thì nhà đầu tư được đảm bảo hưởng các ưu đãi như quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được giải quyết bằng một hoặc một số biện pháp như tiếp tục hưởng các quyền và ưu đãi;

2. Trường hợp của Công ty TNHH Quốc tế MeKong có dự án đầu tư được UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 461023000117 ngày 8/6/2007, giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thay đổi lần 1 ngày 12/12/2007, đăng ký sử dụng thường xuyên từ 500 - 5000 lao động do đó được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định phục vụ dự án theo quy định tại Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP. Do yếu tố khách quan (cơ quan chức năng chậm bàn giao đất cho Công ty thực hiện dự án) nên Công ty không thể thực hiện đúng tiến độ dự án thể hiện tại Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp ban đầu (theo giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 1 thì dự án phải bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2009). Ngày 20/10/2010, Công ty đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 2 điều chỉnh lại tiến độ thực hiện dự án phù hợp với nhu cầu thực tế (kéo dài thời gian bắt đầu hoạt động chính thức đến tháng 12/2013, các ưu đãi khác không thay đổi). Tuy nhiên do Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thời hạn tiến độ dự án sau ngày 1/10/2010 (theo quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2010 thì lĩnh vực sử dụng thường xuyên từ 500 - 5000 lao động bị bãi bỏ) nên Cục Hải quan địa phương chưa xem xét giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu cho dự án của Công ty.

Căn cứ chế độ quy định và trình bày nêu trên, theo Tổng cục Hải quan thì trường hợp của Công ty TNHH Quốc tế MeKong có dự án ưu đãi đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 461023000117 ngày 8/6/2007 do UBND tỉnh Bình Dương cấp đăng ký sử dụng thường xuyên từ 500 - 5000 lao động trước thời điểm 1/10/2010, thực tế do nguyên nhân khách quan tiến độ thực hiện dự án của Công ty chậm hơn so với quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư ban đầu; Tuy nhiên Công ty đã tiến hành điều chỉnh lại tiến độ thực hiện dự án đầu tư (kéo dài thời hạn dự án chính thức đi vào hoạt động đến tháng 12/2013, các ưu đãi khác không thay đổi) và đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 2 ngày 20/10/2010 do đó được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu cho dự án và cho thời gian còn lại của dự án theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP nay là khoản 3 Điều 16 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 và khoản 1 Điều 20 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.

Để có cơ sở hướng dẫn cơ quan hải quan địa phương thực hiện đúng quy định, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về vấn đề này. Ý kiến tham gia xin được nhận lại trước ngày 17/10/2011.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4926/TCHQ-TXNK ngày 06/10/2011 về ưu đãi thuế cho dự án ưu đãi đầu tư chậm tiến độ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.347

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!