Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4924/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 03/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4924/TCT-DNL
V/v kê khai, nộp thuế GTGT đối với nhà máy thủy điện Srêpok 4

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời Công văn số 3327/CT-TTHT ngày 9/9/2010 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc kê khai thuế GTGT đối với sản xuất thuỷ điện. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3 Mục II, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

"1.3. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế."

Tại điểm 2.1. khoản 2 Điều 2 Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thuỷ điện quy định:

"2.1. Cơ sở sản xuất thủy điện nêu tại điểm 1.1 Khoản 1 Điều này thực hiện kê khai thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và nộp thuế GTGT cho kho bạc địa phương nơi có nhà máy sản xuất thuỷ điện (nơi có tua bin, đập thuỷ điện và những cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy điện). Trường hợp nhà máy sản xuất thủy điện (nơi có tuabin, đập thủy điện và những cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy điện) nằm chung trên địa bàn hai tỉnh thì số thuế GTGT do cơ sở sản xuất thuỷ điện nộp sẽ được phân chia theo tỷ lệ 50% cho mỗi tỉnh.

Cơ sở sản xuất thủy điện nộp hồ sơ khai thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký kê khai thuế và sao gửi tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế địa phương nơi có chung nhà máy thủy điện để theo dõi ."

Tại điểm 2.3 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 45/2009/TT-BTC nêu trên quy định:

"2.3. Thủ tục luân chuyển chứng từ

Cơ sở sản xuất thuỷ điện thực hiện nộp thuế GTGT vào ngân sách nhà nước theo quy định. Trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện là công ty có nhà máy sản xuất thủy điện (nơi có tuabin, đập thủy điện và những cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh thì cơ sở sản xuất thủy điện nộp thuế GTGT tại kho bạc nhà nước nơi đăng ký kê khai thuế (hoặc nơi đóng trụ sở Công ty) đồng thời nộp thuế GTGT cho kho bạc địa phương nơi được hưởng số thu về thuế GTGT. Các chứng từ nộp thuế được lập riêng cho từng kho bạc nhà nước, trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ tài khoản thu ngân sách nhà nước các địa phương nơi có nhà máy thuỷ điện hoặc nơi được hưởng."

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện Đại Hải (gọi tắt là Công ty) có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đầu tư nhà máy thủy điện Srêpok 4 nằm chung trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, Công ty đã thành lập Chi nhánh công ty - Nhà máy thủy điện Srêpok 4 (gọi tắt là Chi nhánh) tại tỉnh Đắk Lắk để quản lý điều hành nhà máy thủy điện Srêpok 4. Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán điện, không phát sinh doanh thu, sản lượng điện của nhà máy thủy điện Srêpok 4 do Công ty trực tiếp bán ra thì Công ty thực hiện khai thuế GTGT tại trụ sở chính. Công ty nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và sao gửi tờ khai thuế GTGT cho Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk. Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, nộp thuế cho Kho bạc hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông là nơi được hưởng nguồn thu từ thuế GTGT của nhà máy thuỷ điện Srêpok 4 theo tỷ lệ hướng dẫn tại công văn số 12956/BTC-TCT ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.

Việc cập nhật thông tin vào chương trình Quản lý thuế cấp Cục (QLT) được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3095/TCT-KK ngày 30/7/2009 của Tổng cục Thuế (bản foto kèm theo).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4924/TCT-DNL ngày 03/12/2010 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với nhà máy thủy điện Srêpok 4 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.719

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!