Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4919/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 03/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4919/TCT-KK
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Công y cổ phần sản xuất Xuất nhập khẩu tổng hợp
(Địa chỉ: Số 5 Kim Đồng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 05 KT ngày 05/7/2010 của Công ty cổ phần sản xuất Xuất nhập khẩu tổng hợp đề nghị hướng dẫn chính sách hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết 1.2.d, điểm 1, Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính và tiết 1.3.c, điểm 1, Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ các điều kiện và các thủ tục sau:

"- Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hóa...

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu.

- Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

- Hoá đơn GTGT bán hàng hoá, dịch vụ hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất"

Căn cứ qui định về việc hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nêu trên thì Công ty cổ phần sản xuất Xuất nhập khẩu tổng hợp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thủ tục như: có hợp đồng bán hàng hoá cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; có tờ khai hải quan về hàng hoá xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu và hàng hoá xuất khẩu phải được thanh toán qua ngân hàng; có hoá đơn GTGT đầu ra của Công ty.

Trường hợp từ tháng 5/2007 Công ty cổ phần sản xuất Xuất nhập khẩu tổng hợp có hợp đồng xuất khẩu hàng hoá với tổ chức nước ngoài, cơ quan hải quan xác nhận hàng hoá đã xuất khẩu; đồng thời hàng hoá xuất khẩu này được thanh toán qua ngân hàng theo tài khoản của Công ty nhưng những hoá đơn GTGT xuất cho khách hàng lại do Nhà máy (chi nhánh) trực tiếp xuất hoá đơn GTGT đầu ra theo mã số thuế của nhà máy. Do đó các hoá đơn GTGT này không đủ điều kiện để được hoàn thuế GTGT tại Công ty.

Để giải quyết kho khăn về mặt tài chính cho Công ty; đồng thời phải đảm bảo đủ các điều kiện qui định nêu trên, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn về việc lập hoá đơn điều chỉnh, thay thế hoá đơn lập chưa đúng. Các hoá đơn sau khi điều chỉnh sẽ được hoàn thuế GTGT theo qui định

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu tổng hợp biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4919/TCT-KK ngày 03/12/2010 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.478

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!