Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4915/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4915/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH Xuân Lâm
(Khối 11 - Thị trấn Xuân An – Nghi Xuân – Hà Tĩnh)
Cục hải quan Nghệ An

Trả lời công văn số 21-06TT/TNK ngày 03/10/2006 của Công ty TNHH Xuân Lâm về việc ân hạn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR tại Tổng cục Hải quan ngày 10/10/2006 thì Công ty TNHH Xuân Lâm còn nợ thuế quá hạn của 02 tờ khai 249/NKD01 ngày 31/3/2006 với số tiền nợ thuế là 40.077.745 đồng và 204/NKD01 ngày 16/03/2006 với số tiền nợ thuế là 23.199.537 đồng tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh. Căn cứ Điểm 1.4.3, Mục II, phần K Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, công ty không được làm thủ tục nhập khẩu cho chuyến hàng tiếp theo cho đến khi công ty nộp đủ tiền thuế, tiền phạt.

Đối với tờ khai 39/NKKD ngày 01/04/2006, theo trình bày của công ty và hồ sơ kèm theo thì việc chậm nộp thuế ngoài lý do Kho bạc nghỉ không giao dịch còn do sai sót của công ty trong nghiệp vụ chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng. Vì vậy, Tổng cục Hải quan chỉ xem xét xử lý số liệu đối với tờ khai số 39/NKKD trên hệ thống QLRR khi công ty không từng nợ thuế quá 90 ngày nào khác và trên cơ sở báo cáo cụ thể của Cục Hải quan Nghệ An về việc chậm nộp thuế của công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Xuân Lâm, Cục Hải quan Nghệ An biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4915/TCHQ-KTTT ngày 18/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.260

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!