Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 491 TCT/DNNN ngày 01/03/2004 của Tổng cục thuế về việc hạch toán nguyên giá, thuế GTGT đầu vào TSCĐ

Số hiệu: 491TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 01/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 491 TCT/DNNN
V/v Hạch toán nguyên giá, thuế GTGT đầu vào TSCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:  Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Trả lời công văn không số ngày 6/10/2003 của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam về việc “hạch toán thuế GTGT trong XDCB”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/  Việc hạch toán nguyên giá TSCĐ, Ngân hàng phải căn cứ vào chế độ quản lý, trích khấu hao TSCĐ và chế độ kế toán hiện hành của Bộ Tài chính.

2/ Đối với thuế GTGT đầu vào của trụ sở nhà làm việc:

Theo hướng dẫn tại Khoản 1.2c, Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi thành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT, thì: TSCĐ dùng chung cho hoạt động chịu thuế GTGT và hoạt động không chịu thuế GTGT được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ (%) doanh số của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí của hàng hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT.

Trường hợp số thuế GTGT đầu vào của TSCĐ lớn thì ngân hàng được lựa chọn hạch toán toàn bộ vào nguyên giá TSCĐ hoặc thực hiện theo khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn trên.

Đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam liên hệ với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện cụ thể./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 491 TCT/DNNN ngày 01/03/2004 của Tổng cục thuế về việc hạch toán nguyên giá, thuế GTGT đầu vào TSCĐ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.117
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74