Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4904/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời gian nộp thuế

Số hiệu: 4904/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4904/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 

 

 Kính gửi :

- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Quốc Tế Vang

(18 Ba Vì - P.04 - Q.Tân Bình - TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được văn thư số 47/CV ngày 26/7/2005 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Quốc tế Vang V/v: Gia hạn thời gian nộp thuế; Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 27/6/2005, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2366/TCHQ-KTTT gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc: Chấn chỉnh công tác giá tính thuế. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh để được giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thônt báo để Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Quốc tế Vang, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về TỔng cục Hải quan để kịp thời giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4904/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời gian nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.034

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158