Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4902/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Thủ tục xóa nợ thuế

Số hiệu: 4902/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4902/TCT-DNNN
V/v: Thủ tục xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty Xây dựng Công trình 507

Trả lời công văn số 620/TCKT và số 621/TCKT ngày 14/12/2006 của Công ty Xây dựng công trình 507 về việc xóa nợ thuế của doanh nghiệp Nhà nước khi chuyển sang Công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để có đủ căn cứ xem xét xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN cho doanh nghiệp Nhà nước khi chuyển sang Công ty cổ phần, đề nghị Công ty Xây dựng công trình 507 căn cứ quy định tại các Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002; số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004; số 95/2006/TT-BTC ngày 12/10/2006 và công văn số 10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn để lập hồ sơ, trình tự thủ tục xử lý xóa nợ thuế. Trường hợp trong quá trình lập hồ sơ còn có vướng mắc thì Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Xây dựng 507 biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty XDCT GT 5;
- Cục thuế các tỉnh, TP: Đăk Lăk, Phú Yên, Đà Nẵng;
- Cục TCDN, Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4902/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Thủ tục xóa nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.298
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233