Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4900/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Số hiệu: 4900/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4900/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điện cơ Teco (Việt Nam)

Trả lời công văn số 03/CV ngày 12/6/2006 của Công ty TNHH Điện cơ Teco về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai chậm quá 3 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty TNHH Điện cơ Teco thì: Công ty TNHH Điện cơ Teco là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 376/GP-KCN-ĐN ngày 15/4/2005 do Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp. Từ khi cấp Giấy phép đến nay, Teco vẫn đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, chưa tiến hành sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn đầu khi mới đầu tư vào Việt Nam, do không nắm vững Luật pháp Việt Nam nên chưa kịp thời kê khai thuế GTGT đầu vào các các hóa đơn phát sinh từ ngày 01/9/2005 đến ngày 31/10/2005. Các hóa đơn này đều liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản của Teco và đã được Teco thanh toán đầy đủ cho nhà cung cấp theo giá thanh toán, bao gồm giá bán và thuế GTGT.

Để có đủ cơ sở trình Bộ Tài chính xem xét giải quyết việc khấu trừ thuế đầu vào đối với các hóa đơn GTGT kê khai trễ hạn của Công ty nêu trên. Đề nghị Công ty TNHH Điện cơ Teco liên hệ với Cục thuế tỉnh Đồng Nai để kiểm tra, xác nhận đối với các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hóa đơn GTGT đầu vào trễ hạn của Công ty. Trường hợp bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công ty đã kê khai, nộp thuế theo quy định thì Cục thuế tỉnh Đồng Nai lập hồ sơ theo hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Thuế để trình Bộ Tài chính xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Điện Cơ Teco biết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính đối ngoại;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4900/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.123
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150