Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4893TCT/NV4 ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT hàng nhập khẩu

Số hiệu: 4893TCT/NV4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4893TCT/NV4
V/v Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 8888/CT-KHTH ngày 6/11/2002 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm 1.3 Điểm 3 Mục I Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp Ngân sách Nhà nước thì: Doanh nghiệp, Tổ chức, cá nhân được cơ quan tài chính hoàn trả các khoản thu đã nộp NSNN khi “Khoản thu được hoàn trả không thực hiện được bằng hình thức bù trừ vào khoản thu phát sinh phải nộp ngân sách kỳ sau của đơn vị hoặc đã thực hiện bù trừ nhưng vẫn còn phải hoàn trả từ Ngân sách Nhà nước”;

Do vậy, doanh nghiệp nộp thừa thuế doanh thu năm 1998 được bù trừ với thuế GTGT phải nộp năm 1999 của đơn vị vào các kỳ kế toán tiếp sau, NSNN chỉ giải quyết hoàn thuế đối với những trường hợp không thực hiện bằng hình thức bù trừ giữa các sắc thuế khác nhau.

2. Theo quy định tại Điểm 1, Điểm 2 Mục II Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính về thủ tục giải quyết hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa thì: cơ quan Hải quan phải lập hồ sơ, bao gồm: Công văn đề nghị, Quyết định hoàn trả, Giấy xác nhận số tiền thuộc diện hoàn trả đã thực nộp vào NSNN theo mẫu quy định gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện hoàn trả cho đơn vị.

Để có căn cứ xác định chính xác số thuế đầu vào được khấu trừ đối với các trường hợp được hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu. Cơ quan Hải quan khi ra quyết định hoàn thuế phải yêu cầu đơn vị xuất trình chứng từ thuế GTGT (bản gốc) của lô hàng đề nghị hoàn thuế; đồng thời xử lý chứng từ đã nộp của đơn vị (không bao gồm trường hợp khấu trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp theo) như sau:

- Trường hợp đơn vị nộp trực tiếp vào Kho bạc nhà nước bằng giấy nộp tiền vào NSNN; Kho bạc nhà nước ghi số tiền thuế GTGT hoàn lại cho đơn vị vào các liên giấy nộp tiền (lên lưu Kho bạc và liên gửi đối tượng nộp thuế)

- Trường hợp chứng từ nộp tiền là biên lai do Cơ quan hải quan cấp; Cơ quan Hải quan thu hồi biên lai đã giao cho đơn vị, ghi rõ ngày tháng và lý do thu hồi biên lai; đồng thời phát hành 01 biên lai mới ghi số tiền đúng bằng số thuế phải nộp cho đơn vị để thay thế biên lai đã thu hồi.

Đề nghị Cục thuế nghiên cứu, phối hợp với cơ quan Hải quan và Kho bạc nhà nước thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4893TCT/NV4 ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.976

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253