Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4890/TCT-CS về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4890/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 22/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4890/TCT-CS
V/v miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Nông

Trả lời Công văn số 1235/CT-THNVDT ngày 11/09/2008 của Cục thuế tỉnh Đắk Nông hỏi về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 và khoản 3 điều 1 Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất đã quy định cụ thể từng trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Tại Phụ lục I “Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư” và Phụ lục II “Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư” ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đã quy định cụ thể từng lĩnh vực, từng địa bàn được ưu đãi đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Nhà đầu tư được giao đất để thực hiện các dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực mà không được quy định trong danh mục chi tiết của Phụ lục I (đối với lĩnh vực chế biến nông sản đã được liệt kê từ điểm 9 đến điểm 13 mục II danh mục Ađiểm 20 đến 25 mục II danh mục B của Phụ lục I nêu trên) thì không thuộc diện được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất theo điều kiện về ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4890/TCT-CS về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.146

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29