Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4883/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc Trả lời chính sách thuế thu nhập cá nhân

Số hiệu: 4883/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 25/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4883/TCT-TNCN
V/v: Trả lời chính sách thuế  thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 266/CT-TTr ngày 30/10/2006 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ xin ý kiến việc truy thu thuế thu nhập cá nhân của Liên danh TAISEI-KAJIMA-NIPPON STEEL, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Công hàm trao đổi giữa Đại diện Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 30/03/2001 thì: "… Miễn thuế môn bài và tất cả các loại thuế cho tất cả các Công ty, đơn vị trực thuộc Nhật Bản hoạt động với tư cách là nhà cung ứng, nhà thầu, nhà tư vấn đặt tại Việt Nam có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho việc thực hiện dự án". Theo quy định này, chỉ miễn thuế cho tất cả các Công ty thực hiện dự án chứ không miễn thuế thu nhập cho cá nhân làm việc tại dự án, do vậy các cá nhân thuộc Liên danh làm việc cho dự án có thu nhập đến mức chịu thuế phải thực hiện kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân. Việc kê khai nộp thuế của các công dân Nhật Bản được thực hiện như sau:

- Trường hợp các công dân Nhật Bản không phải là chuyên gia thì phải thực hiện kê khai nộp thuế TNCN tại Việt Nam theo quy định hiện hành.

- Trường hợp các công dân Nhật Bản đó là chuyên gia và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy xác nhận là chuyên gia nước ngoài thì được miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam. Thủ tục, hồ sơ đề nghị miễn thuế TNCN thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 52/2000/TT-BTC ngày 5/6/2000 của Bộ Tài chính.

Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có văn bản trả lời Liên danh về việc xin miễn thuế TNCN cho các công dân Nhật Bản nêu trên, do vậy các cá nhân Nhật Bản thuộc liên danh làm việc cho dự án có thu nhập đến mức chịu thuế phải thực hiện kê khai nộp thuế TNCN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS, HTQT, ĐTNN, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4883/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc Trả lời chính sách thuế thu nhập cá nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.317
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6