Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4851/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Số hiệu: 4851/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 21/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4851/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2252/CT-TTHT ngày 02/10/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai chậm quá 3 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế và Công ty TNHH dệt Choong Nam Việt Nam về việc chậm kê khai gửi kèm công văn của Cục thuế thì: Công ty TNHH dệt Choong Nam Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài; Mã số thuế 3600248801; Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các loại vải thành phẩm dùng cho ngành may. Do nghiệp vụ chuyên môn kế toán của Công ty còn hạn chế, chưa nắm rõ các quy định về chính sách thuế, không kê khai thuế GTGT trong tháng phát sinh các năm 2003, 2004 của các lô hàng nhập khẩu. Qua xác minh của Cục thuế, số thuế GTGT đầu vào tương ứng với 11 chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu kê khai quá thời hạn quy định đã được Công ty nộp đủ vào NSNN. Cụ thể là:

STT

Chứng từ nộp thuế GTGT

Số thuế GTGT đã nộp (đ)

Địa Điểm nộp

Số TK nơi nộp

Số chứng từ

Ngày

1

EX/99 3021

07/03/2003

171.505.152

Kho bạc Đồng Nai

741-01-00-0-000

2

EX/99 3033

26/05/2003

201.058.767

Kho bạc Đồng Nai

741-01-00-0-000

3

EX/99 3041

09/07/2003

138.789.183

Kho bạc Đồng Nai

741-01-00-0-000

4

EX/99 3047

11/07/2003

51.622.802

Kho bạc Đồng Nai

741-01-00-0-000

5

BB-01 8040

05/09/2003

96.161.932

Kho bạc Đồng Nai

741-01-00-0-000

6

BB-01 8044

15/09/2003

377.861.399

Kho bạc Đồng Nai

741-01-00-0-000

7

AG/03 16305

20/07/2004

42.871.941

Kho bạc Đồng Nai

741-01-00-0-000

8

AG/03 16308

22/07/2004

96.550.829

Kho bạc Đồng Nai

741-01-00-0-000

9

AA/04 4415

12/10/2004

3.369.816

Kho bạc Đồng Nai

741-01-00-0-000

10

AA/04 4422

01/11/2004

159.225

Kho bạc Đồng Nai

741-01-00-0-000

11

AA/04 4429

19/11/2004

258.460.086

Kho bạc Đồng Nai

741-01-00-0-000

 

Tổng cộng

 

1.438.411.432

 

 

 

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Công ty TNHH dệt Choong Nam Việt Nam; căn cứ vào ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai giải quyết cho Công ty TNHH dệt Choong Nam Việt Nam được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT của chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu kê khai sót nêu trên. Công ty TNHH dệt Choong Nam Việt Nam chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH dệt Choong Nam Việt Nam;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4851/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.568
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126