Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4840TCT/HTQT ngày 24/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập tiền bản quyền của công ty TNHH Kim loại

Số hiệu: 4840TCT/HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 24/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4840TCT/HTQT
V/v thuế thu nhập tiền bản quyền của công ty TNHH kim loại Orion

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục thuế nhận đưọc công văn 22454 CT/HTr ngày 25/11/2002  của Cục thuế Hà Nội trong đó đề cập đến công văn OHMC-AC-2002-11/01 của Công ty TNHH Kim loại Orion Hà Nội(OHMC) hỏi về thuế suất tiền bản quyền. Căn cứ quy định hiện hành, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ giấy phép thành lập 1181/GP ngày 31/3/1995, công ty OHMC là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và là đối tượng cư trú của Việt Nam.

- Căn cứ hợp đồng chuyển giao công nghệ (“Hợp đồng”) và Bổ sung Hợp động ký ngày 21/2/1997; và văn bản sửa đổi hợp đồng ký tháng 4/1998 giữa Công ty OHMC và Công ty TNHH Kim loại Orion (OMC);

- Căn cứ vào Quyết định số 799/QĐ-VPTĐ ngày 25/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường v/v phê duyệt Hợp đồng chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam.

- Căn cứ Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ tài chính  về chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư nước ngoài Việt Nam;

- Công ty OHMC có nghĩa vụ khấu trừ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam thay cho công ty OMC với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% đối với khoản thanh toán chuyển phí bản quyền được quy định tại Điều 3(e) Quyết định số 799/QĐ-VPTĐ ngày 25/6/1997 nói trên.

Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 12 Khoản (a) Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân quốc về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế thu nhập, công ty OMC sẽ được áp dụng mức thuế suất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là 5% đối với tiền bản quyền chuyển giao công nghệ không bao gồm phí sử dụng nhãn hiệu hàng hoá (tức là 1%  giá bán tịnh sản phẩm được quy định tại Điều 3(e) Quyết định số 799/QĐ-VPTĐ ngày 25/6/1997 nói trên).

Để được áp dụng giảm thuế theo Hiệp định thuế, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn công ty nộp hồ sơ áp dụng Hiệp định (nêu tại Điều V.2 Thông tư số 95/1997/TT/BTC ngày 29/12/1997 của Bộ tài chính quy định các thủ tục thực hiện Hiệp định) và giải quyết theo quy trình quản lý Hiệp định nêu tại Quyết định số 1133 TCT/QĐ/HTQT và 1134 TCT/QĐ/HTQT ngày 13/7/2001 của Tổng cục thuế.

Tổng cục thuế hướng dẫn  để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4840TCT/HTQT ngày 24/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập tiền bản quyền của công ty TNHH Kim loại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.982
DMCA.com Protection Status