Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4839/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

Số hiệu: 4839/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 21/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4839/TCT-DNNN
V/v: Xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2693/CT-QLTN ngày 25/8/2006 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề nghị xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN của Công ty cổ phần Khoáng sản - Gạch men Thừa Thiên Huế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo công văn của Cục thuế và hồ sơ kèm theo thì: Công ty Gạch men sứ Thừa Thiên Huế là DNNN chuyển thành Công ty cổ phần Khoáng sản - Gạch men Thừa Thiên Huế. Tại thời Điểm chuyển sang Công ty cổ phần ngày 30/11/2005:

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN    : 11.843.931.623 đồng;

- Lỗ lũy kế    : 11.356.201.132 đồng.

Công ty Gạch men sứ Thừa Thiên Huế đã chính thức chuyển thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 27/9/2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; trong đó Nhà nước không nắm giữ vốn tại doanh nghiệp (số cổ phần Nhà nước bằng không). Công ty cổ phần Khoáng sản - Gạch men Thừa Thiên Huế hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ ngày 30/11/2005 và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 3103000139 ngày 7/11/2005.

Căn cứ quy định tại các Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 và Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính; trường hợp tại thời Điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần ngày 30/11/2005, giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vẫn còn (tổng số nợ phải trả nhỏ hơn giá trị doanh nghiệp). Mặt khác, tại thời Điểm bàn giao sang Công ty cổ phần, Công ty đã được xử lý toàn bộ số lỗ lũy kế thông qua giảm trừ phần vốn Nhà nước. Vì vậy, Công ty cổ phần Khoáng sản - Gạch men Thừa Thiên Huế không thuộc đối tượng xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Khoáng sản - Gạch men Thừa Thiên Huế;
- Cục TCDN, Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4839/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.401
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192