Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4838/TCHQ-KTTT về việc triển khai các văn bản hướng dẫn về trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4838/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 26/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4838/TCHQ-KTTT
V/v triển khai các văn bản hướng dẫn về trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Điện Biên

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 252/HQĐB-NV ngày 05/9/2008 của Cục Hải quan Điện Biên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc triển khai tham vấn trị giá tính thuế: Căn cứ thẩm quyền tham vấn quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 và công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc tham vấn. Căn cứ tình hình thực tế, khả năng quản lý, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thể phân cấp cho Chi cục trưởng thực hiện việc tham vấn đối với một số trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về việc tham vấn của Chi cục.

Theo quy định trên đây, việc tổ chức tham vấn được tổ chức ở Cục, chỉ phân cấp cho Chi cục trưởng tổ chức tham vấn đối với một số trường hợp cụ thể. Do vậy, việc phân cấp tham vấn cho các Chi cục mà không tổ chức tham vấn tại Cục là chưa đúng với quy định.

2. Về việc xây dựng danh mục mặt hàng trọng điểm: Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 và các văn bản hướng dẫn về trị giá, nhưng Cục Hải quan Điện Biên vẫn chưa xây dựng được danh mục mặt hàng trọng điểm là quá chậm trễ, dẫn đến không có hàng nhập khẩu thuộc đối tượng tham vấn.

3. Về vấn đề cập nhật, truyền nhận dữ liệu: Kiểm tra trên hệ thống GTT22 từ 01/1/2008 đến nay, Cục Hải quan Điện Biên không có dòng hàng nào, trong khi trên hệ thống số liệu XNK đã có trên 200 tờ khai phát sinh.

Từ những bất cập nêu trên, yêu cầu Cục Hải quan Điện Biên:

- Tổ chức phân cấp lại công tác tham vấn theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 và công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính.

- Khẩn trương xây dựng danh mục mặt hàng trọng điểm và mức giá kiểm tra kèm theo trên cơ sở khảo sát, phân tích tình hình thực tế của đơn vị để hỗ trợ công tác kiểm tra, tham vấn.

- Kiểm tra ngay việc cập nhật và truyền nhận dữ liệu, làm rõ nguyên nhân không có dữ liệu trên hệ thống GTT22, từ đó có biện pháp khắc phục ngay, đồng thời thực hiện việc cập nhật dữ liệu, truyền nhận dữ liệu đầy đủ.

Báo cáo việc triển khai thực hiện các nội dung trên về Tổng cục trước ngày 30/9/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Điện Biên thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4838/TCHQ-KTTT về việc triển khai các văn bản hướng dẫn về trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.856
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236