Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4838/TC-CST về việc rà soát các khoản thu phí, lệ phi, cước liên quan đến chi phí đầu vào của các đơn vị sản xuất kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 4838/TC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 22/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4838/TC-CST
V/v: Rà soát các Khoản thu phí, lệ phi, cước liên quan đến chi phí đầu vào của các đơn vị sản xuất kinh doanh

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí thời gian qua, đến nay Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo và văn bản quy định về phí, lệ phí của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua đó cho thấy các địa phương đã tích cực rà soát các Khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn, đã bãi bỏ một số Khoản phí, lệ phí được ban hành không đúng quy định; sửa đổi mức thu những Khoản thu bất hợp lý, không phù hợp với Pháp lệnh phí, lệ phí. Tuy nhiên, qua tổng kết và phản ánh của các doanh nghiệp cho thấy ở một số địa phương vẫn còn những Khoản thu bất hợp lý, như: phí bến bãi ở Lào Cai có quy định mức thu tới 20.000 đ/xe/lượt (vượt quá hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 71/2003/TT-BTC là không quá 5.000 đ/xe/lượt); phí đo đạc lập bản đồ địa chính ở Tuyên Quang thu tới 2.750 đ/m2 (vượt quá hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 71/2003/TT-BTC là không quá 1.000 đ/m2)… là không phù hợp với quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Để đạt Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2005 Khoảng 8,5% theo Nghị quyết mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra, một trong những giải pháp quan trọng là cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí đầu vào của sản xuất kinh doanh để tạo Điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh. Bên cạnh việc tích cực chỉ đạo các doanh nghiệp phấn đấu giảm chi phí tiêu hao vật tư, nguyên liệu, chi phí quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, Nhà nước cũng cần phải soát xét lại những Khoản thu liên quan đến doanh nghiệp, bãi bỏ những Khoản thu bất hợp lý, giảm bớt những Khoản thu quá cao để giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục rà soát lại các Khoản thu phí, lệ phí, cước phí và giá dịch vụ (do Nhà nước quản lý) hiện đang áp dụng tại địa phương, kịp thời phát hiện và báo cáo với Ủy ban nhân dân:

1. Bãi bỏ những Khoản thu trái quy định của pháp luật về phí, lệ phí, cước phí và giá dịch vụ (do Nhà nước quản lý);

2. Điều chỉnh giảm mức thu còn bất hợp lý đối với những Khoản thu thuộc thẩm quyền quy định của địa phương;

3. Kiến nghị Điều chỉnh những Khoản thu quá cao bất hợp lý đối với những Khoản thu vượt quá thẩm quyền quy định của địa phương (nếu có). Trong đó nêu rõ lý do cần phải sửa đổi, kiến nghị phương án sửa đổi để tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đề nghị các đồng chí khẩn trương chỉ đạo, đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Bộ Tài chính trước ngày 21/5/2005 để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./..

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, TCT, KBNN, TCHQ, PC (để thực hiện);
- Lưu VP, CST (CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4838/TC-CST về việc rà soát các khoản thu phí, lệ phi, cước liên quan đến chi phí đầu vào của các đơn vị sản xuất kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.968
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14